5 June 2011

ท่านผู้อ่านเคยถูกผู้บริหารสูงสุดของท่านตามหรือสอบถามบ้างไหมครับว่าวันๆ ทำอะไรบ้าง และท่านผู้อ่านเกิดอารมณ์หงุดหงิดว่าจะถามอะไรกันหนักหนาและอยากจะถามกลับไปเหลือเกินว่าแล้ววันๆ “เจ้านาย” ทำอะไรบ้าง (แต่คงไม่ได้ถามกลับไปหรอกนะครับ) ทำให้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจว่าวันๆ หนึ่งคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO ทำอะไรบ้าง และควรจะใช้เวลาไปกับอะไรถึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

มีอาจารย์ของฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งชื่อ Raffaella Sadun กับพรรคพวกอีกสามท่านที่มีคำถามเช่นนี้เกิดขึ้นในใจเหมือนกันครับ จึงตัดสินใจติดตามพฤติกรรมของ CEO จำนวนเกือบหนึ่งร้อยคนในประเทศอิตาลีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยขอให้บรรดาผู้ช่วยของ CEO เหล่านั้นได้บอกเหล่าหรือส่งรายละเอียดและกำหนดนัดหมายต่างๆ ของ CEO ที่ใช้เวลานานกว่า 15 นาที มาเพื่อวิเคราะห์

จริงๆ แล้ววันๆ หนึ่ง CEO ทำสิ่งต่างๆ เยอะมาก แต่ส่ิงที่ผู้วิจัยพยายามที่จะเสาะหาก็คือ CEO ทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นกับใคร บุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกองค์กร? ทั้งนี้ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร นอกเหนือจากการที่เจ้านายจะใช้เวลากับบุคลากรภายในแล้ว เจ้านายยังใช้เวลากับบุคคลภายนอกองค์กรอีกด้วย ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นก็ครอบคลุมทั้งคู่ค้า ลูกค้า ธนาคาร ฯลฯ

จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ (กว่า 85%) จะใช้กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การคุยโทรศัพท์ การพูดต่อหน้าชุมชน ในขณะที่อีก 15% ของเวลาที่เหลือจะใช้ในการทำงานอย่างโดดเดี่ยว เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงเวลาที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้ว ผู้บริหารสูงสุดจะใช้เวลาร้อยละ 42 กับบุคลากรภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือ กรรมการบริษัท จะใช้เวลาร้อยละ 25 กับทั้งบุคคลภายในและภายนอกร่วมกัน เช่น การประชุมร่วมกันระหว่างบริษัทกับคู่ค้า และจะใช้เวลาร้อยละ 16 กับบุคคลภายนอกเท่านั้น ท่านผู้อ่านอย่าลืมนะครับว่าเวลาต่างๆ เหล่านี้เป็นเวลาเฉลี่ย จากซีอีโอประมาณร้อยกว่าคนเท่านั้นนะครับ ซีอีโอบางท่านอาจจะใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า แตกต่างกันออกไป

เมื่อได้การใช้เวลาของซีอีโอแต่ละท่านแล้ว ทางทีมงานวิจัยเขาก็มาดูต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาเหล่านั้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทนะครับ 

สิ่งที่พบก็คือผู้บริหารที่ใช้เวลาในสถานที่ทำงาน (ไม่ได้ออกไปสร้างเครือข่ายหรือติดต่อลูกค้าภายนอก) เป็นจำนวนมาก จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าผู้ที่ใช้เวลาภายนอกองค์กร ซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าซีอีโอควรจะจัดสรรเวลาอยู่ภายในองค์กรมากกว่าภายนอก ทางผู้วิจัยยังพบต่อนะครับว่าทุก 1% ที่เพิ่มขึ้นในการทำงานในบริษัท จะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพในการทำงานถึง 2.14%

นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนถึงเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดใช้กับบุคลากรภายในองค์กร กับการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน ในขณะที่เวลาที่ผู้บริหารใช้กับบุคคลภายนอกไม่มีส่วนสัมพันธ์กับการเพิ่มผลิตภาพในการทำงานของบริษัท

ข้อมูลต่างๆ จากการวิจัยที่นำเสนอไปนั้นชี้ไปในทิศทางว่าการทำงานในบริษัทหรือการใช้เวลากับบุคลากรภายในบริษัทจะส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพของบริษัทมากกว่า อย่างไรก็ดี มีข้อที่ต้องควรระวังกับข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อย (เพียงแค่ 100 ตัวอย่าง) และเป็นการเก็บจากประเทศเดียว (อิตาลี) ท่านผู้อ่านลองดูว่าในประเทศไทย CEO เขาใช้เวลากันอย่างไรบ้างนะครับ

ก่อนจบของฝากประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร Strategy Management Program รุ่นที่ 2 นะครับ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรม 74 ชั่วโมง ที่เน้นในเรื่องของกลยุทธ์อย่างครบวงจรตั้งแต่การคิด วิเคราะห์ การปฏิบัติ ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-218-5764 นะครับ