ที่มา ที่ไป

สามารถเข้าไปอ่านบทความต่างๆ ผ่านปุ่มเมนูได้ โดยเลือกปีที่ตีพิมพ์ หรือ หัวข้อที่สนใจ

** การ update บทความใหม่ๆ ลงในบล็อกนี้ (เป็นบทความเก่าที่เคยลงตามสื่อต่างๆ แต่ไม่ได้รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน)

26 มิถุนายน 2562 จำนวน 5 บทความ (สามารถเข้าไปดูภายใต้ปี 2018)

24 มิถุนายน 2562 จำนวน 8 บทความ (สามารถเข้าไปดูภายใต้ปี 2018)

23 มิถุนายน 2562 จำนวน 18 บทความ (สามารถเข้าไปดูภายใต้ปี 2018)**

pasuonline.com เป็นบล็อกที่จัดทำขึ้นมา เพื่อรวบรวมเนื้อหา ความรู้ บทความต่างๆ ทีเคยเขียนไว้ หรือ เขียนขึ้นมาใหม่ ไว้ในแหล่งเดียวกัน บทความเหล่านี้เป็นบทความที่มีเนื้อหา สาระเกี่ยวกับด้าน การจัดการ กลยุทธ์ ผู้นำ นวัตกรรม  ฯลฯ

ผมได้รับโอกาสให้เริ่มเขียนบทความเป็นประจำในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ตั้งแต่ปี 2001 จนกระทั่งทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนเว็บในปี 2012 ก็รวบรวมได้ 519 บทความ

ในปี 2002 ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก็ได้ติดต่อมาให้เขียนบทความประจำในคอลัมภ์มองมุมใหม่ทุกวันอังคาร และยังคงเขียนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ก็นับได้ไม่ต่ำกว่า 800 บทความ นอกจากนี้ยังมีบทความที่วารสารหรือองค์กรต่างๆ ได้ติดต่อให้เขียนมาเป็นระยะๆ

บทความต่างๆ เหล่านี้ได้เคยถูกรวบรวมเป็นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คมา 3-4 เล่มแล้ว อย่างไรก็ดีด้วยปริมาณบทความที่มากขึ้น ประกอบกับมีผู้สอบถามมาตลอดว่าจะหาบทความย้อนหลังอ่านได้ที่ไหน เลยได้ดำริที่จะจัดทำบล็อกนี้ขึ้นมา

ในช่วงแรกจะพยายามนำบทความต่างๆ ที่เขียนมาไว้ในบล็อกแห่งนี้ให้ครบถ้วน หลังจากนั้นก็มีความฝันว่าในอนาคต จะได้มีเขียนบทความอื่นๆ เพิ่มเติม (นอกเหนือจากที่ลงในหนังสือพิมพ์) ผ่านทางบล็อกนี้ด้วย

สามารถเลือกกดเข้าไปอ่านบทความที่สนใจ ผ่านทาง Categories ต่างๆ ข้างบน หรือ จะเลือกตามปีที่เขียนก็ได้

พสุ เดชะรินทร์

ป.ล. ขณะนี้บล็อกยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เนื่องจากยังอยู่ระหว่างทยอยนำบทความต่างๆ ที่เคยเขียนไว้มาขึ้นอยู่