Management Bibliotheca

รวมข้อเขียนของ พสุ เดชะรินทร์

About Writer

อาชีพหลักของผมคืออาจารย์สอนหนังสือ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องทำด้วยคือ การเขียนหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย บทความวิชาการ หรือ แม้กระทั่งหนังสือ และตำรา

ผมเองเริ่มเขียนบทความวิชาการมาก่อน (ลงในวารสารทางวิชาการต่างๆ ที่มีคนอ่านเฉพาะกลุ่ม) ประจวบกับในช่วงปี 2000 เริ่มมีคนชวนผมไปบรรยายในเรื่องต่างๆ (ตอนนั้นเรื่องของพวก Balanced Scorecard / KPI กำลังฮิต) และเริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ขึ้นมา ก็คงทำให้มีผู้เห็นว่าผมน่าจะเขียนบทความให้คนทั่วๆ ไปอ่านได้พอรู้เรื่อง

ในปี 2001 ผมได้รับโอกาสให้เริ่มเขียนบทความเป็นประจำในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ และเขียนเรื่อยมาทุกสัปดาห์จนกระทั่งทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนเว็บในปี 2012 ก็รวบรวมได้ 519 บทความ

ในปี 2002 ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก็ได้ติดต่อมาให้เขียนบทความประจำในคอลัมภ์มองมุมใหม่ทุกวันอังคารอีก และยังคงเขียนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน จากที่เขียนบทความต่างๆ ไว้ทั้งในผู้จัดการรายสัปดาห์และกรุงเทพธุรกิจ ทำให้มี Stock ของบทความต่างๆ ไว้เยอะพอสมควร (ยังไม่นับที่เขียนแบบกระปริบกระปรอยตามที่มีคนขอ เชิงบังคับให้เขียน)

บทความต่างๆ เหล่านี้ได้เคยถูกรวบรวมเป็นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คมา 3-4 เล่มแล้ว อย่างไรก็ดีด้วยปริมาณบทความที่มากขึ้น ประกอบกับมีผู้สอบถามมาตลอดว่าจะหาบทความย้อนหลังอ่านได้ที่ไหน เลยได้ดำริที่จะจัดทำเพจนี้ขึ้นมา

ท่านสามารถใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา และบทความต่างๆ ในเพจนี้ไปได้ เพียงแต่ถ้าจะแชร์หรือคัดลอกไปทั้งบทความก็ขอให้อ้างอิงไว้หน่อยก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอไม่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่คัดลอกไปทั้งบทความและอ้างว่าเป็นงานหรือข้อเขียนของตนเอง (เคยเดินในงานสัปดาห์หนังสือ และพบเจอหนังสือเล่มหนึ่งดูชื่อเรื่องแล้วก็น่าสนใจ ปรากฎว่าคัดลอกบทความต่างๆ ของผมมาไว้เกือบครึ่งเล่ม โดยไม่อ้างอิงไว้เลย แถมยังระบุว่าเป็นงานของเขาเองอีก……น่าเศร้าใจจริงๆ) 

ถ้ามีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆ ก็ยินดีนะครับ

%d bloggers like this: