28 May 2009

ในโลกยุคใหม่นั้นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งที่หลายๆ คนมักจะมองข้าม คือความสามารถของคนเราในการผสมผสานสิ่งต่างๆ ที่ทั้งเหมือนและไม่เหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันให้เกิดคุณค่า ดูเผินๆ ความสามารถในการผสมผสานและเชื่อมโยง จะง่ายและไม่ซับซ้อนอะไร แต่จริงๆ แล้วกลับเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายในทางปฏิบัติ และถ้าบุคคลไม่ได้รับการฝึกฝนหรือพัฒนาในด้านนี้ก็จะยากที่จะสามารถพัฒนาทักษะในด้านนี้ขึ้นมาได้

            ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน สาเหตุสำคัญนั้นก็เนื่องจากปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงและคุยกันมากในการบริหารองค์กรต่างๆ ซึ่งอันที่จริงแล้วการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการมองเห็นและเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

            บางคนมักจะนึกว่าเรื่องของการคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่างๆ นั้นเป็นเรื่องยาก จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว แต่จริงๆ แล้วท่านผู้อ่านลองสังเกตดูนะครับ แล้วเราจะพบว่าสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมากนั้นเกิดขึ้นจากความสามารถของคนเราในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วเข้าไว้ด้วยกันทั้งสิ้น Steve Jobs ของ Apple ก็เคยกล่าวไว้เลยครับ Creativity is just connecting things หรือความคิดสร้างสรรค์นั้นก็คือการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันนั้นเอง

            Daniel Pink ได้เขียนไว้ในหนังสือขายดีของเขาที่ชื่อ A Whole New Mind โดยบอกว่าความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันนั้นจะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับความสำเร็จ ในโลกยุคใหม่ โดย Pink เรียกว่าสามารถในการเชื่อมโยงดังกล่าวว่าเป็น Symphony ซึ่งเปรียบ เสมือนดนตรีซิมโฟนีที่ทั้งผู้แต่งและวาทยากรจะต้องมีความสามารถในการประสานและเชื่อมโยง เสียงจากเครื่องดนตรีต่างๆ ที่แตกต่างกันให้เข้ากันได้ออกมาเป็นเพลงที่ไพเราะ

            นอกจากนี้การที่บุคคลใดจะมีทักษะในการประสานและเชื่อมโยงได้ดีนั้น สมองซีกที่จะต้องมีการพัฒนาและใช้งานก็คือสมองซีกขวา ซึ่งในปัจจุบันสำหรับคนจำนวนมากแล้วเป็นสมองซีกที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไร และนอกจากเรื่องของสมองแล้วบุคคลผู้นั้นยังควรจะต้องมีทั้งความรู้ลึกและรู้รอบ โดยรู้ลึกในสิ่งที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและชำนาญ รวมทั้งมีความรู้รอบในด้านอื่นๆ เพื่อที่จะได้สามารถเชื่อมโยงและประสานเรื่องราวต่างๆ ไว้ด้วยกัน

            อย่างไรก็ดีความยากและท้าทายก็คือ จะทำอย่างไรถึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถของคนเราในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ไว้ด้วยกัน Daniel Pink ได้แนะนำแนวทางต่างๆ ที่น่าสนใจและสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เราเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยท่านผู้อ่านลองเดาซิครับว่าสิ่งแรกที่เขาแนะให้ทำคืออะไร?

            เชื่อว่าส่วนใหญ่คงเดาถูกครับ นั้นคือให้ฟังเพลงซิมโฟนีต่างๆ นั้นเองครับ ทั้งนี้เพื่อให้เราซึมซับความสามารถของนักแต่งเพลงและวาทยากรในการประสานเสียงจากเครื่องดนตรีต่างๆ นอกจากนี้ยังแนะนำให้ไปเดินตามแผงขายหนังสือ จากนั้นซื้อและอ่านวารสารที่ในชีวิตนี้ไม่เคยคิดที่จะหยิบอ่านหรือซื้อมาก่อน เช่น ท่านสุภาพบุรุษบางท่านอาจจะไม่เคยคิดถึงนิตยสารพวกเย็บปักถักร้อย ก็อาจจะลองซื้อนิตยสารเหล่านั้นมาอ่าน หรือ สุภาพสตรีบางท่านอาจจะไม่เคยคิดจะเปิดหนังสือพวกรถยนตร์ หรือ อาวุธสงคราม ก็ให้ลองซื้อหนังสือประเภทดังกล่าวมาอ่าน

            ท่านผู้อ่านไม่ต้องอ่านทุกหน้าหรอกนะครับ เพียงแต่อย่างน้อยพลิกผ่านๆ ไปบ้าง เพื่อให้รู้ว่าหนังสือเล่มดังกล่าวมันเกี่ยวกับอะไร แล้วทำไมถึงมีคนอ่านหนังสือประเภทนั้น จากนั้นลองดูซิครับว่าจากที่ได้ลองอ่านนิตยสารที่แปลกแหวกแนวจากชีวิตเรานั้น เราจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องหรือประเด็นอะไรเข้ากับสิ่งที่เรารู้หรือเราทำอยู่ได้บ้าง เช่นถ้าท่านเปิดนิตยสารด้านการตกแต่งอาหาร ท่านก็อาจจะได้วิธีการใหม่ๆ ในการตกแต่งโต๊ะทำงานที่บ้านหรือที่ทำงานของท่านก็ได้

            นอกจากนี้อีกกลวิธีหนึ่งคือการวาดรูปครับ เนื่องจากการวาดรูปคือการสร้างความสามารถในการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ และความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อออกมาเป็นรูปภาพ

            เป็นไงบ้างครับกลวิธีในการเพิ่มศักยภาพในการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ ดูแล้วไม่น่ายากนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง การอ่านหนังสือ หรือ การวาดรูป ท่านผู้อ่านลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ และพยายามมองให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสิ่งที่ไม่เหมือนกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในที่สุด