15 April 2007

ท่านผู้อ่านลองหันกลับมาสำรวจองค์กรของท่านหน่อยซิครับว่าในองค์กรของท่านเป็นองค์กรที่เจริญแล้วหรือยัง? ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยนะครับว่าคำว่า “องค์กรที่เจริญแล้ว” หมายถึงอะไร? จริงๆ คำนี้ก็มาจากภาษาฝรั่งที่เขาเรียกว่า Civilized Workplace นะครับ ซึ่งการที่องค์กรหนึ่งจะเป็นองค์กรที่เจริญแล้วหรือไม่ ก็น่าจะขึ้นอยู่กับคนในองค์กรเป็นสำคัญนะครับว่าบุคลากรในองค์กรของท่านประกอบด้วยผู้ที่เจริญแล้วหรือยัง? บุคลากรที่เจริญแล้วไม่ได้หมายถึงแค่ระดับการศึกษานะครับ แต่ความเห็นของผมแล้วบุคคลที่เจริญแล้วในองค์กร ควรจะดูที่พฤติกรรมและคำพูดของบุคคลเหล่านั้นเป็นหลักครับ

ท่านผู้อ่านลองสังเกตองค์กรของท่านดูอีกครั้งซิครับ แล้วท่านจะอาจจะพบว่าในที่ทำงานของท่านมีผู้ที่ไม่เจริญแล้วอยู่พอสมควร ภาษาอังกฤษเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวก Jerk หรือตัวป่วนทั้งหลายครับ ลองดูพฤติกรรมของตัวป่วนเหล่านี้ดูก็ได้นะครับ แล้วท่านจะพบว่าที่องค์กรของท่านมีบุคคลประเภทนี้อยู่ บุคคลเหล่านี้มักจะมีพฤติกรรมหรือคำพูดที่ชอบดูถูกผู้อื่น การเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวของชาวบ้าน การข่มขู่บุคคลอื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ การชอบนำข้อด้อยของผู้อื่นมาทำเป็นเรื่องตลก เยาะเย้ย ถากถางผู้อื่นผ่านทางช่องทางต่างๆ ทำให้ผู้อื่นขายหน้า (โดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะต่ำกว่า) การทำให้ผู้อื่นรู้สึกต่ำต้อยกว่า การขัดจังหวะอย่างขาดมารยาท การมองผู้อื่นด้วยสายตาที่ไม่ดี (ทั้งเหยียดหยามและสกปรกครับ) หรือ การทำเป็นไม่สนใจผู้อื่น

เป็นอย่างไรบ้างครับ พฤติกรรมต่างๆ ข้างต้น ท่านผู้อ่านพอจะคุ้นเคยหรือพบเห็นเป็นประจำที่สถานที่ทำงานของท่านหรือไม่ครับ? จริงๆ แล้วพฤติกรรมบางประการข้างต้น สำหรับผู้ที่สนิทสนมกันมากๆ หรือ ไม่คิดอะไรมาก ก็อาจจะไม่ค่อยถือสากันเท่าไรครับ แต่เชื่อว่าก็คงจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ และประเด็นที่ท่านผู้อ่านต้องถามตัวท่านเองคือ ในสถานที่ทำงานของท่านมีบุคคลที่แสดงพฤติกรรมเหล่านี้เป็นประจำหรือไม่? ถ้ามี ท่านคิดว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรของท่านหรือไม่? และผู้บริหารของท่านมีแนวทางในการดำเนินการกับบุคคลเหล่านี้หรือไม่?

ถ้าจะให้คำนิยามของบุคคลที่ไม่เจริญเหล่านี้ เราก็สามารถหันกลับมามองในแง่มุมของเราก็ได้ครับ บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เมื่อเราพูดคุยด้วยแล้วจะมีความรู้สึกอึดอัด ห่อเหี่ยว กดดัน ถูกดูถูก รู้สึกว่าตัวเองเล็กกระจ้อยร่อย หรือ ต่ำต้อย รวมถึง ขาดพลังงานในการทำงาน หรืออีกนัยหนึ่งคือรู้สึกแย่บ้างไหมครับ? เชื่อว่าท่านที่ทำงานมาระยะหนึ่งคงจะพบเจอคนประเภทนี้บ่อยนะครับ คำถามคือ องค์กรท่านมีนโยบายจัดการอย่างไรกับคนประเภทนี้บ้างไหม?

จริงๆ แล้วเรามักจะมองข้ามผลกระทบหรือความเสียหายที่บุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดแก่องค์กรนะครับแต่ในต่างประเทศเขามีการวิจัยถึงความเสียหายหรือผลกระทบของบุคคลประเภทนี้กันอย่างจริงจังเลยครับ เราอาจจะนึกว่าการที่เรามีความอดทนต่อคนประเภทนี้สูงเป็นสิ่งที่แสดงถึงขันติธรรมของผู้เกี่ยวข้อง แต่ในทางกลับการ ความอดทนต่อบุคคลประเภทนี้มีแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยครับ บุคคลเหล่านี้ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร ทำให้องค์กรไม่สามารถรักษาคนเก่งๆ ไว้ได้ ในขณะเดียวกันชื่อเสียงขององค์กรก็เสียหาย ทำให้คนเก่งๆ ดีๆ ไม่อยากจะสมัครหรือมาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ถ้าไม่ระวังให้ดีบุคคลเหล่านี้อาจจะทำให้ลูกค้าหนีหายได้อีกด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผลกระทบจะมีต่อการทำงานภายในองค์กรมากกว่าครับ ทั้งในเรื่องความมุ่งมั่นในการทำงาน ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์หรือการอยากจะทำอะไรใหม่ๆ ให้กับที่ทำงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบจากพฤติกรรมของบุคคลที่ยังไม่เจริญทั้งสิ้นครับ

เชื่อว่าถ้าท่านผู้อ่านพบเจอบุคคลเหล่านี้บ่อยเท่าใด ความตั้งใจหรืออยากจะทำงานร่วมกันก็คงลดน้อยลง รวมทั้งความตั้งใจในการปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร เผลอๆ ในบางองค์กรที่อัตราการลาออกสูงนั้นเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลเหล่านี้อยู่ในองค์กรก็เป็นได้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลเหล่านี้คือคนที่เป็นเจ้านายของเราแล้ว ก็เรียกได้ว่าผลเสียที่ส่งผลต่อองค์กรก็น่าจะเป็นสองเท่าเลยนะครับ มีงานวิจัยของอเมริกันที่สอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 712 คนว่าเจ้านายของตนเองมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ไม่เจริญแล้ว (ตามตัวอย่างพฤติกรรมข้างต้น) หรือไม่? และพบว่าในกลุ่มผู้ที่ตอบว่าเจ้านายของตนเองเป็นผู้ที่ไม่เจริญ ภายในหกเดือนให้หลังบุคคลเหล่านี้จะมีอัตราการลาออกที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ในขณะที่พวกที่ไม่มีทางเลือกและหางานใหม่ได้ยากก็จะมีความผูกพันกับงานและองค์กรลดน้อยลง ความพอใจในการทำงานและชีวิตส่วนตัวลดน้อยลง รวมทั้งมีความหดหู่และกระวนกระวายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็มีงานวิจัยอื่นๆ มาสนับสนุนผลที่ได้จากงานวิจัยนี้

 ดังนั้นเราอาจจะบอกได้ไหมครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความพอใจในการทำงานของบุคลากรลดน้อยลง รวมทั้งความมุ่งมั่นและผูกพันในการทำงานลดน้อยลงก็มาจากเจ้านายที่ยังไม่เจริญทั้งหลาย ในอเมริกาถึงขั้นมีการคำณวนออกมาเป็นตัวเลขด้วยเลยนะครับและเรียกว่า TCJ หรือ Total Cost of Jerks ซึ่งรวมพวกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก Jerks รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการต้องคอยเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาที่พวก Jerks เหล่านี้ก่อขึ้น

 คำถามก่อนจากในสัปดาห์นี้ก็คือ ถ้าในองค์กรของท่านมีคนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ไม่เจริญ หรือ Jerks อยู่ แต่คนเหล่านี้เป็นคนเก่งและทำงานเก่ง ท่านผู้อ่านในฐานะผู้บริหารจะทำอย่างไร? เอาไว้ในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันต่อนะครับ แต่ฝากการบ้านให้ลองกลับไปลองหาพวก Jerks ในองค์กรของท่านดูกันนะครับ