31 July 2011

ทุกๆ สองปี บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังของโลก Bain & Company เขาจะมีการทำการสำรวจสุดยอดเครื่องมือทางการจัดการของโลก โดยมีการสอบถามจากผู้บริหารทั้งในอเมริกา ยุโรป และ เอเซีย ซึ่งผลสำรวจของ Bain นั้นก็ได้มีการใช้อ้างอิงกันอย่างกว้างขวาง และผมเองก็เขียนเป็นบทความผ่านทางคอลัมภ์นี้มาตลอดทุกครั้งที่มีผลการสำรวจออกมา ล่าสุดในปี 2011 ทาง Bain เขาก็ประกาศผลการสำรวจของเขามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าในปีนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสุดยอดเครื่องมือทางการบริหารจัดการในปี 2011 นี้

เริ่มจากเครื่องมือ 25 ตัวที่ใช้กันมากที่สุดในปีนี้นะครับ ประกอบด้วย (เรียงตามตัวอักษร) Balanced Scorecard, Benchmarking, Business Process Reengineering, Change Management Program, Core Competencies, Customer Relationship Management, Customer Segmentation, Decision Rights Tools, Downsizing, Enterprise Risk Management, Knowledge Management, Mergers & Acquisitions, Mission & Vision Statements, Open Innovation, Outsourcing, Price Optimization Models, Rapid Prototyping, Satisfaction & Loyalty Management, Scenario & Contingency Planning, Shared Service Centers, Social Media Programs, Strategic Alliances, Strategic Planning, Supply Chain Management, Total Quality Management

เมื่อพิจารณาเครื่องมือทั้ง 25 ตัวนี้ จะพบส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยและพบเจอกันอยู่แล้ว เพียงแต่ในปี 2011 นี้มีเครื่องมือใหม่หลายตัวที่เข้ามาอยู่ใน 25 อันดับเป็นปีแรก ได้แก่ Change Management Programs, Enterprise Risk Management, Rapid Prototyping, และ Social Media Programs สำหรับในเครื่องมือใหม่ๆ ทั้งสี่ตัวนั้น เรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Management Programs นั้น น่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ ส่วน Enterprise Risk Management  หรือ ERM นั้นก็แพร่หลายในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีพอควรครับ จากกระแสความตื่นตัวในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่มีการผสมผสานทั้งเรื่องของกลยุทธ์ การบริหาร และเรื่องของความเสี่ยงเข้าไว้ด้วยกัน และไม่ได้มอง ERM ในฐานะที่เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงอีกด้วย

อีกเครื่องมือใหม่ก็คือ Rapid Prototyping ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากเรื่องของ Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบที่ได้เคยนำเสนอไว้แล้ว ตามหลักของการคิดเชิงออกแบบนั้น เมื่อคิดแล้วจะต้องมีการทำ Prototyping เพื่อทดสอบสินค้า บริการ หรือ ความคิดใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา เพียงแต่ Rapid Prototyping นั้น จะเป็นการสร้างต้นแบบขึ้นมาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุน ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทดสอบสินค้า บริการ หรือ ความคิดใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ตัวสุดท้ายคือ Social Media Programs ซึ่งถ้าดูจากชื่อแล้วก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าเป็นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อประโยชน์ทั้งในการด้านการบริหารองค์กร และการบริหารการตลาด 

คราวนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าจากการสำรวจของ Bain นั้น อะไรคือเครื่องมือทางการจัดการที่มีการใช้มากที่สุดสิบอันดับ 1) Benchmarking 2) Strategic Planning 3) Mission & Vision Statements 4) Customer Relationship Management 5) Outsourcing 6) Balanced Scorecard 7) Change Management Program 8) Core Competencies 9) Strategic Alliances 10) Customer Segmentation

ส่วนความพอใจสูงสุดสิบอันดับแรกนั้น ประกอบด้วย 1) Strategic Planning 2) Mission & Vision Statements 3) Total Quality Management 4) Customer Segmentation 5) Strategic Alliances 6) Customer Relationship Management 7) Satisfaction & Loyalty Management 8) Balanced Scorecard 9) Core Competencies 10) Supply Chain Management

โดยสรุปแล้วถ้าถามว่าจริงๆ แล้วอะไรคือสุดยอดของเครื่องมือทางการจัดการที่ทั้งมีอัตราการใช้สูง และ ระดับความพอใจสูง ก็ต้องยกให้กับการวางแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning และ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ครับ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วก็จะพบว่าจริงๆ ทั้งสองตัวเป็นเครื่องมือเดียวกันหรือเครื่องมือที่สัมพันธ์กันในเรื่องของกลยุทธ์นั้นเองครับ

ท่านผู้อ่านอาจจะลองสำรวจดูแล้วกันนะครับว่า ในองค์กรของท่านนั้น มีการใช้เครื่องมือทางการจัดการใน 25 ตัวนี้ในตัวไหนบ้าง ใช้แล้วมีความพอใจมากน้อยเพียงใด