22 May 2011

ก่อนอื่นต้องขอย้ำว่าเนื้อหาหรือเจตนาของการเขียนบทความในสัปดาห์นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะครับ แต่เป็นการนำผลการวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้อ่านเผื่อจะได้นำกลับไปใช้สำหรับการทำงานในองค์กรครับ โดยงานวิจัยชิ้นนี้เขาพบว่าการทำงานของทีมจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของคนในทีมแต่อย่างใดครับ แต่ขึ้นอยู่กับว่าในทีมนั้นประกอบด้วยสุภาพสตรีหรือไม่

เนื่อหางานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Harvard Business Review (ภายใต้หัวข้อ What makes a team smarter? More women) ฉบับเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ โดยเป็นการนำเสนอผลการวิจัยของ Anita Woolley และ Thomas Malone ซึ่งทั้งคู่ได้ทำการวิจัยโดยเริ่มจากการทดสอบความฉลาดของกลุ่มทดลองแต่ละคน จากนั้นจัดคนเหล่านั้นลงกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ทำงานบางอย่างให้ประสบความสำเร็จ และจะมีการวัดความฉลาดของกลุ่มโดยดูจากผลการทำงานของแต่ละกลุ่ม สิ่งที่พบก็คือแม้บางกลุ่มจะมีสมาชิกที่มี IQ สูงอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้ทำให้คะแนนความฉลาดของกลุ่มสูงตามไปด้วย แต่ปรากฎว่าในกลุ่มที่มีสุภาพสตรีอยู่ร่วมด้วยจะมีคะแนนความฉลาดของกลุ่มสูงกว่ากลุ่มที่เป็นชายล้วน

ผลการวิจัยนี้พบว่าความฉลาดโดยเฉลี่ยของกลุ่มหรือทีมนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นหรือมีความสัมพันธ์กับความฉลาดของสมาชิกในกลุ่ม แต่กลับเป็นเรื่องของเพศที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดของกลุ่ม (ความฉลาดของกลุ่มนั้น ผู้วิจัยเขาดูจากว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จเพียงใด)

อาจจะอธิบายได้นะครับว่าการมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายในกลุ่มจะทำให้เกิดความหลากหลายทางเพศพันธุ์และยิ่งกลุ่มที่มีความหลากหลายมากก็ย่อมจะสามารถทำงานได้ดีกว่า อย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าสนใจจากการวิจัยเพิ่มเติมอีกก็คือว่ายิ่งกลุ่มไหนที่มีสุภาพสตรีมากก็ยิ่งจะมีความฉลาดของกลุ่มมากขึ้น แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นแต่หญิงล้วน ความสามารถของกลุ่มนั้นกลับลดลง แสดงว่าการมีความหลากหลายของเพศยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวแล้วจะดีเสมอไป แสดงให้เห็นว่าการมีความหลากหลายและแตกต่างอยู่ในทีมเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าทีมหรือกลุ่มไหนที่มีความเหมือนกันมากเกินไป หรือ แตกต่างกันมากเกินไป ผลการดำเนินงานของทีมนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไร เรียกได้ว่าจะต้องมีระดับของความหลากหลายและแตกต่างในระดับที่พอสมควรและรับได้

แต่ผู้วิจัยเองก็ยอมรับนะครับว่าไม่ใช่การมีคนที่ฉลาดที่สุดสิบคนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะแสดงว่ากลุ่มนั้นจะขาดซึ่งความฉลาดของกลุ่ม เพียงแต่สมาชิกในกลุ่ม จะต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นั้นคือเป็นทั้งผู้ฟังที่ดี สามารถรับฟังข้อวิพากษ์ด้วยใจที่เปิดกว้าง ไม่เผด็จการหรือชี้นำมากเกินไป และจากการทดลองเขายังพบอีกครับว่าในกลุ่มที่มีคนฉลาดคอยชี้นำความคิดเห็นของกลุ่มผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ใช่ว่าจะดี

ข้อสรุปอีกประการที่ได้จากการทดลองนี้ก็คือทีมที่ดีไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยสมาชิกที่ฉลาดหรือมากด้วยความสามารถทุกคน การที่มีทีมที่ประกอบด้วยคนเก่งๆ รวมกันโดยที่คนเก่งเหล่านั้นทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่เป็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี สังเกตได้จากกีฬาก็เช่นเดียวกันครับ ทีมกีฬาที่เป็นทีมรวมดาวเด่นทั้งหลายอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการที่มีดาวมากเกินไปนั้นเอง

ผลการวิจัยนี้ถือว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้อ่านในการสร้างทีมขึ้นมาได้นะครับว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของความหลากหลายในทีม และความหลากหลายประการหนึ่งที่สามารถทำได้ไม่ยากก็คือการที่มีสุภาพสตรีอยู่ร่วมในทีมด้วย ซึ่งน่าแปลกใจว่าการมีผู้หญิงอยู่ในทีมจะดีกว่าทีมที่เป็นชายล้วน และยิ่งมีผู้หญิงมากก็จะยิ่งดี แต่เมื่อเป็นผู้หญิงหมดก็จะไม่ดีเท่ากับมีผู้ชายอยู่ร่วมในทีมด้วย แสดงว่าใช่ว่าต่อไปสุภาพสตรีจะครองโลกนะครับ เพียงแต่เขาเน้นที่ความหลากหลายของทีมเป็นสำคัญครับ