March 16 2022

ถ้าลองย้อนกลับไปนึกถึงการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ว่ามีสิ่งดีๆ อะไรให้น่าจดจำบ้างไหม?

สาเหตุที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมา เนื่องจากสัปดาห์นี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เป็นสัปดาห์แรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์จากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดมากขึ้น

โควิดทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเกือบทุกคน จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม และต้องประสบกับความสูญเสียในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หลายคนประสบกับความสูญเสียชีวิตของคนใกล้ตัว มีอาการเจ็บป่วย ต้องออกจากงาน สูญเสียรายได้ ต้องปิดกิจการ สูญเสียโอกาสหรือไม่สามารถทำตามแผนที่ได้วางไว้ ฯลฯ 

แต่ในเมื่อเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น จึงขอชวนมองในอีกมุมหนึ่งว่าแล้วมีสิ่งดีๆ อะไรที่น่าระลึกถึงหรือน่าจดจำในช่วงโควิดนี้บ้าง?

เมื่อต้นปีได้ถามนิสิตปริญญาตรีที่สอนอยู่ว่า ถ้าเอาตัวไปอยู่ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า แล้วมองย้อนกลับมาในช่วงสถานการณ์โควิด นอกจากการสูญเสียเนื่องจากโควิดแล้ว แต่ละคนได้ทำหรือมีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆ ที่น่าจดจำไว้บ้าง คำตอบที่รับได้ก็มีหลากหลาย 

ตั้งแต่ ได้ฝึกงานแบบออนไลน์ ได้ทำช่อง YouTube ของตัวเอง ได้ฝึกทำขนม ได้ฝึกขับรถยนต์ ได้ฝึกฝนภาษาเพิ่มเติม ได้หัดสร้างกิจกรรมแบบออนไลน์ ได้มีเวลาไปเรียนรู้เรื่องการลงทุน ได้ทำงานสอนภาษาอังกฤษพาร์ทไทม์ ได้สอนพิเศษออนไลน์ หรือ ได้อ่านหนังสือพัฒนาตนเองมากขึ้น

    เมื่อสังเกตผู้ใหญ่วัยทำงานรอบๆ ตัวว่าในช่วงโควิด 2 ปีที่ผ่านมา มีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆ ที่ได้ทำหรือได้รับบ้าง ก็หลากหลายเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ ได้มีแฟน ได้เลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆ จนเริ่มขยายเป็นอาชีพเสริม ได้กลับไปเข้าครัวทำขนมออกมาขายเป็นอาชีพเสริม

ได้มีเวลาไปลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ได้ปลูกต้นไม้ ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ได้ออกกำลังกายมากขึ้น ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการประชุมมากขึ้น ได้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น ฯลฯ

เชื่อว่าบทเรียนหนึ่งที่ได้จากสถานการณ์โควิดก็คือ ท่ามกลางความยากลำบาก การที่จะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงจากความคุ้นเคยหรือวิถีชีวิตแบบเดิม ท่ามกลางความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ชีวิตทุกคนไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ทุกคนก็ต้องเดินต้องก้าวต่อไป และต้องเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามหรือหลบเลี่ยงจากอุปสรรคอันเนื่องจากโควิดที่เกิดขึ้น และต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ และความท้าทายที่เกิดขึ้น

    นอกเหนือจากเรื่องการปรับตัวและวิถีชีวิตแล้ว 2 ปีที่ผ่านมาก็ทำให้หลายๆ คนได้มีเวลาและโอกาสในการทบทวนและปรับ ค่านิยมและเป้าหมายในชีวิต (Life purpose) เสียใหม่ จากที่เคยทุ่มเทให้กับงานเพียงอย่างเดียวในชีวิต ก็ได้หันมาให้ความสนใจดูแลตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้างมากขึ้น

หลายคนเรียนรู้และชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น หลายคนเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมากขึ้น และจำนวนไม่น้อยที่หันมาให้ความสนใจและใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

    แต่ประเด็นสำคัญสุดนั้นไม่ใช่อยู่ที่แค่การรำลึกถึงแต่อดีตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาว่าได้ทำ เรียนรู้ หรือ ปรับตัวอย่างไรบ้าง แต่อยู่ที่จะสามารถนำประสบการณ์ การเรียนรู้ สิ่งที่ตระหนักพบ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไปใช้ต่อไปในอนาคตได้อย่างไร 

    ถ้ามีโอกาสลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีอะไรเป็นสิ่งดีๆ ที่น่าจดจำเกิดขึ้นบ้างไหม ขณะเดียวกันค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตของท่านได้ปรับเปลี่ยนไปบ้างหรือไม่จากสถานการณ์โควิด
    
สุดท้ายก่อนจาก อยากจะแจ้งว่าบทความฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1,000 ที่เขียนให้กรุงเทพธุรกิจพอดี เริ่มเขียนตั้งแต่ปี 2002 ก็กินเวลาประมาณ 20 ปีพอดี ตอนนี้ก็พยายามรวบรวมบทความเก่าๆ ที่เขียนไว้ในที่เดียว ถ้าท่านสนใจอยากจะกลับไปอ่านบทความเก่าๆ ก็เข้าไปดูได้ที่ http://www.pasuonline.com ได้ครับ