http://www.ge.com

31 March 2010

ช่วงนี้หลายๆ บริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็ทยอยประกาศผลการดำเนินงาน รวมทั้งออกรายงานประจำปีเมื่อปีที่ผ่านมากันออกมา ส่วนหนึ่งในหนังสือรายงานประจำปีที่น่าสนใจ และอาจจะยังไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรคือจดหมายหรือสารจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ซึ่งอย่างที่เรารู้ๆ กันอยู่ว่าส่วนใหญ่แล้วบรรดาท่านๆ ซีอีโอคงจะไม่ได้เขียนจดหมายหรือสารเหล่านี้ขึ้นมาเอง แต่ก็ยังคงเป็นส่วนที่สำคัญของหนังสือรายงานประจำปี เนื่องจากมักจะเป็นส่วนที่แสดงถึงกลยุทธ์หรือเรื่องที่ซีอีโอจะมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญ ผมเองได้รับจดหมายหรือสารถึงผู้ถือหุ้นของ Jeff Immelt ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ GE ซึ่งเมื่ออ่านแล้วก็ทำให้เราได้ทราบว่าบริษัทยักษ์ของโลกอย่าง GE จะมีกลยุทธ์หรือให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง

            Immelt ประกาศไว้เลยครับว่าในช่วงที่เกิดปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมานั้น เป้าหมายหลักในการนำพา GE ของ Immelt มีอยู่ด้วยกันสี่เรื่องครับ นั้นคือการ Keep GE Safe and Secure หรือการทำให้บริษัทสามารถอยู่รอดและปลอดภัยได้ โดยทางจีอีดำเนินการทั้งในเรื่องของการลดบุคลากร การเพิ่มทุน และ ลดเงินปันผล เรื่องที่สองคือ การให้ความสำคัญกับธุรกิจโครง สร้างพื้นฐานต่างๆ ของ GE ให้สามารถฟันฝ่าต่อภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา การเติบโตของจีอี จะมาจากธุรกิจการเงินเป็นหลัก แต่จากช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ทางจีอีมองเห็นแล้วครับว่า การที่จะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องมาจากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ Immelt ระบุไว้เลยครับว่าจีอีจะต้องเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเป็นลำดับแรก Immelt มองว่าการเติบโตในอนาคตของจีอีนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่จีอีมี ความแข็งแกร่ง ไม่ใช่เรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

            เป้าหมายประการที่สามคือการเพิ่มความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงิน และเป้าหมายประการสุดท้ายคือการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งแบรนด์ของ GE โดยทางบริษัทมีการเพิ่ม การลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาถึง 7% อีกทั้งยังพยายามแสวงหาโอกาสจากการลงทุนต่างๆ และทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงวิกฤต GE ก็ยังได้รับการจัดให้เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเป็นอันดับ 4

            ข้อน่าสังเกตก็คือทั้งๆ ที่ปีที่แล้วในเชิงมหภาคแล้ว ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกนั้นไม่อยู่ในสภาพที่ดีเท่าไร เป้าหมายที่ GE มุ่งเน้นก็มีความชัดเจนในกรอบความคิด นั้นคือมีความสมดุลทั้งการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในระยะสั้น (เป้าหมายที่ 1 และ 3) แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาในระยะยาวและการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง (เป้าหมายที่ 2 และ 4) ซึงก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับผู้บริหารไทยนะครับว่า ทั้งๆ ที่กำลังผจญวิกฤตทางเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นการบริหารแบบทั้งการแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาในระยะสั้น และมุ่งหวังต่อการเติบโตในระยะยาว และจากภาวะวิกฤตก็ดูเหมือนว่าทางจีอีจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าการที่จะหวังให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่ใด้เกิดขึ้นจากการลงทุนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแข็งแกร่งและจุดแข็งที่จีอีมี ซึ่งก็คือบรรดาอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลาย

            ในจดหมายจาก Immelt ทางจีอีได้เสนอตัวแบบหรือ Model สำหรับการเติบโตของจีอีไว้ อย่างน่าสนใจครับ โดยตัวแบบนี้ทาง GE เรียกว่าเป็น GE Renewal Model ครับ โดยเป็นกรอบสำหรับการเติบโตของ GE ที่เรียบง่าย แต่ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยพื้นฐานหลักในการเติบโตของ จีอีนั้นจะมาจากสองอุตสาหกรรมหลัก คืออุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน หรือที่ GE เรียกว่า Infrastructure Industry และอีกส่วนคือธุรกิจทางด้านการเงิน แต่เมื่อดูในสัดส่วนความสำคัญแล้ว ดูเหมือนว่าทางจีอีจะให้ความสำคัญกับการเติบโตในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า และจากการพื้นฐานการเติบโตดังกล่าว สิ่งที่ทางจีอีจะทำหรือจะมุ่งเน้นก็จะมีอยู่ในสามเรื่องด้วยกันครับ นั้นคือ การลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดกำไร (Investing in Profitable Growth) การหาแสวงหาคำตอบที่ก่อให้เกิดโอกาสทางด้านการตลาด ต่อปัญหาทางสังคม (Creating Market Solutions to Tough Societal Problems) และ การมีทีมที่ทั้งมีพลังและรับผิดชอบ (An Energized and Accountable Team) สุดท้ายทั้งพื้นฐานและสิ่งที่ GE จะทำและมุ่งเน้นนั้น จะทำให้ GE มีการเติบโตทั้งในเชิง รายได้ เงินสด และผลกำไร

            ดูเหมือนว่าทาง Immelt จะเริ่มเผยหลักการและแนวคิดในการบริหารของจีอีขึ้นมาใหม่อีก ครั้งครับ และการเคลื่อนไหวทางการบริหารจัดการของ GE ในแต่ละครั้งนั้นก็ก่อให้เกิดกระแสกันได้พอสมควรครับ พอถือว่าจีอีในเชิงธุรกิจนั้นก็เปรียบเสมือน Harvard Business School ในด้านการศึกษาทางการบริหารจัดการเลยครับ สิ่งที่จีอีทำและริเริ่มหลายๆ ครั้งก็นำไปสู่บทความใหม่ๆ ใน Harvard Business Review ครับ ดังนั้นสัปดาห์หน้าเราคงมาดูในรายละเอียดกันต่อนะ ครับว่า GE Renewal Model นั้นจะมีรายละเอียดอย่างไร