10 December 2009

เนื้อหาสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ โดยเป็นการเล่าถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ผู้บริหารที่เป็นนวัตกรควรจะมี ผู้บริหารที่เป็นนวัตกรในที่นี้หมายถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่นอกจากจะมีความสามารถในการบริหารงานแบบผู้บริหารโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นผู้ที่สามารถเสาะแสวงหาความคิด สินค้า หรือ บริการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กรอีกด้วย หรือ เรียกง่ายๆ ก็คือเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมนั้นเองครับ เนื่องจากปัจจุบันเราพูดถึงนวัตกรรมกันเยอะ แต่คำถามสำคัญที่ยังไม่ค่อยได้รับการตอบก็คือทำอย่างไรถึงจะมีความสามารถในด้านนวัตกรรม บางคนอาจจะคิดด้วยซ้ำไปว่าตนเองนั้นมีปมด้อย ขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรม

            จริงๆ แล้วในช่วงหลังก็เริ่มมีหนังสือหรือบทความทางวิชาการที่เริ่มกล่าวถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้ที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมกันมากขึ้น แต่ล่าสุดในวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนธันวาคมนี้  มีบทความที่เขียนโดย Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, และ Clayton M. Christensen ในชื่อ The Innovator’s DNA ที่ได้รวบรวมคุณลักษณะของผู้ที่มีความ สามารถทางด้านนวัตกรรมไว้ โดยทางผู้เขียนบทความดังกล่าวเขาได้เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลจาก CEO ชื่อดังของบริษัทต่างๆ ที่นอกเหนือจากจะประสบความสำเร็จในการบริหารแล้ว ยังเป็นผู้ที่ริเริ่ม คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือ รูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ เรียกได้ว่า เป็นผู้บริหารที่เป็นนวัตกรไปในตัว

            เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอคุณลักษณะในสองประการแรกไปครับ นั้นคือ ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และความสามารถในการตั้งคำถาม โดยเฉพาะคำถามที่ก่อให้เกิดกระบวนการในการคิดในแง่มุมใหม่ๆ สัปดาห์นี้เลยขออนุญาตนำเสนอคุณลักษณะที่สำคัญอีกสามประการนะครับ ทักษะประการที่สามคือความสามารถในการสังเกตหรือ Observe ครับ เนื่องจากความคิดทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้นั้น ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มาจากการที่ผู้บริหารนั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วคิดเองเออเองหรอกครับ แต่จะต้องเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ที่จะเป็นลูกค้า  หรือ เรียกได้ว่าต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นนักมานุษยวิทยาที่คอยศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ แต่แทนที่จะเป็นพฤติกรรมปกติ ก็จะเป็นพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสและแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ

            การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตโดยปกติหรือการทำงานนั้น ก็ควรจะทำควบคู่ไปกับการตั้งคำถามครับว่า ทำไม่คนถึงทำแบบนั้น? หรือ ทำไมคนถึงมีพฤติกรรมแบบนี้? และขณะเดียวกันการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับองค์กรในการมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆ

            ทักษะประการที่สี่คือการทดลองหรือ Experimenting ครับ โดยการทดลองนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการทดลองในห้องทดลองแบบนักวิทยาศาสตร์เสมอไปนะครับ เพียงแต่เน้นให้ลองผิดลองถูกและพร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไขจากสิ่งที่ผิดพลาด ดังนั้นองค์กรที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมจึงไม่ปิดกั้นที่พนักงานจะเรียนรู้ ลองผิดลองถูก เนื่องจากมองว่าการได้ทดลองหรือลองผิดลองถูกนั้น จะทำให้เห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของสิ่งใหม่ๆ  ในบทความดังกล่าวยังได้ระบุอีกนะครับว่าการทดลองที่ได้ผลดีที่สุดคือการทดลองให้ผู้บริหารไปทำงานในประเทศอื่นก่อนที่จะกลับมาเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เนื่องจากมีผลวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่ผู้บริหารสูงสุดเคยไปประจำที่ประเทศอื่นจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าองค์กรที่ผู้บริหารสูงสุดไม่เคยไปประจำที่ประเทศอื่นถึงร้อยละ 7 เนื่องจากการไปทำงานในประเทศอื่น จะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้น

            ทักษะประการสุดท้ายคือเรื่องของเครือข่ายหรือ Networking ครับ โดยเครือข่ายในที่นี้คือการมีเครือข่ายหรือความรู้ในลักษณะที่หลากหลายครับ ไม่ว่าจะเป็นการมีเพื่อนฝูงในวงการต่างๆ หรือ การพร้อมที่จะพูดคุยและเรียนรู้จากบุคคลในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่น หรือ แม้กระทั่งการเข้าร่วมสัมมนาหรืออ่านหนังสือในสิ่งอื่นนอกเหนือจากงานหรือธุรกิจที่ทำ โดยเครือข่ายในที่นี้ก็เพื่อที่จะช่วยผู้บริหารให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย พร้อมที่จะยอมรับความคิดใหม่ๆ

            เป็นอย่างไรบ้างครับทักษะหรือคุณลักษณะทั้งห้าประการ ท่านผู้อ่านก็สามารถลองฝึกฝนด้วยตนเองได้นะครับ เพื่อที่จะได้มีความสามารถในด้านนวัตกรรม และถ้าท่านผู้อ่านสนใจในประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายก็ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ครับ โดยตอนนี้หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตหรือ Master of Management ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นใหม่อยู่ครับ สนใจก็สอบถามได้ที่ 02-218-5912 หรือ http://mmchula.acc.chula.ac.th  อ้อเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับ จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์แน่ๆ ครับ