18 December 2009

โดยปกติในช่วงปลายปีผมจะนำเสนอรายชื่อหรือผลการจัดอันดับหนังสือทางด้านการบริหารจัดการเด่นๆ ในรอบปีของสำนักต่างๆ มาเสนอต่อท่านผู้อ่าน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมย้อนทบทวนถึงตลาดหนังสือทางด้านการบริหารจัดการในรอบปีที่ผ่านมาและแนวโน้มสำหรับปีหน้าในมุมมองของผมเอง ส่วนสัปดาห์นี้ขอนำผลจากการจัดอันดับของบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เขาจัดไว้มานำเสนอต่อท่านผู้อ่านนะครับ

            แหล่งแรกมาจากวารสาร Strategy+Business ซึ่งเขาจะมีการจัดอันดับหนังสือทางด้านการจัดการในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยเชิญบรรดานักวิชาการหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านการจัดการมาร่วมพิจารณา สำหรับในปี 2009 ที่ผ่านมานั้นเขาเองก็วิจารณ์เหมือนกันครับว่าปีนี้วงการหนังสือทางด้านการจัดการได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งยอดขายหนังสือที่ลดน้อยลงกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา หรือ หัวหนังสือส่วนใหญ่ที่มักจะเกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤต และเพื่อให้ทันต่อภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ทำให้มีระยะเวลาในการหาข้อมูลและเขียนน้อย ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้หนังสือที่ออกมาเกี่ยวกับภาวะวิกฤตจำนวนมากนั้น ไม่ได้มีหรือก่อให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง วารสาร S+B มองว่ามีหนังสือในแนวนี้เพียงไม่กี่ เล่มเท่านั้นที่โดดเด่นและมีคุณค่าพอที่จะหยิบมาอ่าน โดยหนังสือที่ได้รับการเลือกให้ดีที่สุดในหมวดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ได้แก่หนังสือชื่อ In Fed We Trust: Ben Bernanke’s War on the Panic เขียนโดย David Wessel ซึ่งเมื่อดูจากชื่อก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นหนังสือที่เล่าถึงแนวทางและวิธีการในการเผชิญและจัดการกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของ Ben Bernanke ซึ่งเป็น Chairman ของ Federal Reserve ของสหรัฐ

            นอกจากนั้นก็ยังมีรายชื่อหนังสือในหมวดเดียวกันอีกหลายเล่มที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็น Financial Shock: Financial Global Panic and Government Bailouts–How We Got Here and What Must Be Done to Fix It โดย Mark Zandi ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ภาพรวมของวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน หรือ Getting Off Track: How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged, and Worsened the Financial Crisis ของ John Taylor ที่มุ่งเน้นวิเคราะห์ไปในนโยบายดอกเบี้ย หรือ Fool’s Gold: How the Bold Dream of a Small Tribe at J.P. Morgan Was Corrupted by Wall Street Greed and Unleashed a Catastrophe โดย Gillian Tett และ House of Cards: A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street โดย William Cohan

            สำหรับหนังสือทางด้านภาวะผู้นำนั้นก็เช่นเดียวกับหนังสือในแนวอื่นครับ นั้นคือยังเป็นหนังสือที่มุ่งเน้นออกมาเกี่ยวกับภาวะผู้นำในช่วงของภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ The Puritan Gift: Reclaiming the American Dream Amidst Global Financial Chaos ที่เขียนโดย Ken Hopper ซึ่งทางนิตยสาร S+B ถือว่าเป็นหนังสือทางด้านภาวะผู้นำที่ดีที่สุดในปีนี้ โดยมีลักษณะเป็นหนังสือ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ทางธุรกิจของอเมริกา ที่แสดงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนพัฒนารูปแบบและแนวทางในการบริหารของผู้บริหารอเมริกาในปัจจุบัน หรือ Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของนักคิดชื่อดังสามคนครับได้แก่ Warren Bennis, Daniel Goleman, และ James O’Toole โดยผู้เขียนทั้งสามท่านพยายามมองในแง่มุมว่าการเปิดเผยหรือความจริงในองค์กรนั้นจะช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสได้อย่างไร

            หนังสือทางด้านภาวะผู้นำอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่เขียนโดย Edgar Schein ชื่อ Helping: How to Offer, Give, and Receive Help ซึ่งจากชื่อก็คงพอเดาได้เลยนะครับว่าเป็นหนังสือที่บอกให้ผู้นำรู้ถึงวิธีการทำงานและบริหารองค์กรโดยมุ่งเน้นที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น โดยผู้เขียนระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสามารถทำได้ในกว่า 30 สถานการณ์ หนังสือเล่มนี้พยายามชูประเด็นในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา และการบริหารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่างๆ รอบๆ ตัวเรา ส่วนสุดยอดหนังสือทางด้านภาวะผู้นำที่จะนำเสนอในวันนี้คือ Walk the Walk: The #1 Rule for Real Leaders ที่เขียนโดย Alan Deutschman ซึ่งเป็นเรื่องราวจากบทสัมภาษณ์ของผู้เขียนกับผู้นำต่างๆ ตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา ประเด็นหลักที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อก็คือผู้นำจะต้องสร้างและขับเคลื่อนค่านิยมที่สำคัญหนึ่งหรือสองอย่างให้เกิดขึ้น โดยไม่ต้องไปมุ่งเน้นในค่านิยมหลายๆ ประการ และเมื่อกำหนดค่านิยมที่จะมุ่งเน้นแล้ว ผู้นำก็จะต้องสามารปฏิบัติตามค่านิยมที่กำหนดขึ้นมาได้ ไม่ใช่ว่าดีแต่พูดแต่เพียงอย่างเดียว

            สัปดาห์นี้ก็ขอจบที่หมวดเรื่องภาวะผู้นำก่อนนะครับ สัปดาห์หน้าจะนำเสนอสุดยอดหนังสือทางด้านการจัดประจำปี 2009 ในด้านอื่นๆ ต่อไปครับ