27 November 2008

ทุกๆ ปีนิตยสาร Business Week จะมีการจัดลำดับสุดยอดของสถาบันการศึกษาทางด้าน MBA ทั้งในอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ซึ่งผลลัพธ์ของ Business Week ก็เป็นที่เชื่อถือและอ้างอิงกันพอสมควรครับ สำหรับในปีนี้นิตยสาร Business Week ก็เพิ่งตีพิมพ์ผลการสำรวจของปี 2008 ออกมาครับ โดยในการสำรวจของทาง Business Week นั้น เขาจะเก็บข้อมูลจากสามแหล่งครับ แหล่งแรกคือบัณฑิตที่เพิ่งจบมาหมาดๆ จากสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง แหล่งที่สองจากบรรดาฝ่ายสรรหาบุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่ทำหน้าที่ออกไปสรรหา MBA ที่เพิ่งจบสดๆ ร้อนๆ เข้ามาทำงาน ที่บริษัท และสุดท้ายดูจากผลผลิตงานวิชาการของบรรดาคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ครับ

            เรามาดูของในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับว่าปีนี้สุดยอดโรงเรียน MBA นั้นมีที่ไหน บ้าง ผมขอไล่เฉพาะลำดับแรกนะครับ ส่วนลำดับที่เหลือท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปหาเพิ่มเติมได้จากเว็บของทาง Business Week โดยตรงครับ อันดับแรกได้แก่ University of Chicago (Booth) ซึ่งครองอันดับหนึ่งติดต่อกันมาสองปีแล้วครับ โดยทาง Business Week เขาระบุไว้สั้นๆ เลยครับว่าที่ Chicago นั้นมีครบถ้วนเลย ทั้งนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้น ความเข้มข้นทางวิชา การและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ

            ลำดับที่สองได้แก่ Harvard Business School ซึ่งในปีนี้ไต่กลับขึ้นมาจากลำดับที่สี่ในปีที่ แล้วครับ ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือทาง BW เขาทำตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน ไว้ด้วยครับ โดยเมื่อพิจารณาจากเงินเดือนที่บัณฑิตที่จบจาก Harvard จะได้รับแล้วกลับสูงกว่าทาง Chicago และสูงกว่าเมื่อก่อนเข้าเรียน MBA ประมาณ 1.5 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วก่อนเรียน MBA นักศึกษาของ Harvard จะได้เงินโดยเฉลี่ยปีละ $78,000 เหรียญ แต่เมื่อจบแล้วจะได้รับเพิ่มเป็น $121,000 เหรียญ นอกจากนี้อัตราการรับเข้าเทียบกับอัตราการสมัครก็อยู่ที่ 12% เองครับ ซึ่งถือว่าต่ำเป็นอันดับสอบของสุดยอด MBA 30 อันดับแรก

            ตัวเลขที่น่าสนใจอีกประการของ Harvard ก็คืออัตราการได้รับการเสนองานหรืออัตราการ มีงานทำเมื่อจบการศึกษานั้นอยู่ที่ 100% เต็มเลยครับ ซึ่งในสามสิบอันดับแรกนั้นมีสถาบันการ ศึกษาเพียงแค่สองแห่งเท่านั้นที่มีอัตราการได้ทำงานเมื่อจบการศึกษาอยู่ที่ 100% เต็ม (อีกที่หนึ่งคือ Georgia Tech ครับ)

            มาดูที่ลำดับสามบ้างครับ ซึ่งทาง Northwestern (Kellogg) ยังสามารถครองไว้ได้อย่าง เหนียวแน่นเป็นปีที่สองครับ และจุดแข็งของ Kellogg คือความพอใจของบัณฑิตครับ ซึ่งออกมา แล้วเป็นที่หนึ่งของทั้งสามสิบอันดับที่ทาง BW เขาจัด (ในเรื่องความพอใจนั้น Chicago อยู่อันดับสอง และ Harvard อยู่อันดับสี่ครับ) โดยทาง BW เขาก็วิเคราะห์ไว้เหมือนกันครับว่าจุดแข็งของ Kellogg นั้นอยู่ที่วัฒนธรรมในการทำงานและการเรียนที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันและการแข่งขัน ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

            อันดับสี่ได้แก่ Pennsylvania (Wharton) ครับ ซึ่งตกลงจากอันดับสองเมื่อปีที่แล้ว และเงิน เดือนแรกเริ่มของผู้ที่จบจาก Wharton นั้นก็พอๆ กับผู้ที่จบจาก Harvard เลยครับ อันดับห้าได้แก่ Michigan (Ross) ซึ่งก็รักษาอันดับห้าไว้ได้เช่นเดิมครับ ที่ Michigan นั้นความพอใจของบัณฑิตต่อประสบการณ์การเรียนถือว่าสูงครับคืออยู่อันดับสาม (สูงกว่าที่ Harvard ด้วยครับ)

            อันดับหกได้แก่ Stanford ซึ่งก็รักษาอันดับของตนเองไว้ได้เช่นเดิมครับ และสำหรับ MBA ที่ Stanford ก็มีความน่าสนใจนะครับ นั้นคืออัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยของบัณฑิตจาก Stanford ถือว่าสูงสุดในหมู่สถาบันที่เขาได้มีการจัดอันดับ โดยได้เงินเดือนโดยเฉลี่ยปีละ $125,000 ในขณะที่เงินเดือนเฉลี่ยก่อนเรียน MBA นั้นอยู่ที่ $75,000  และอัตราการรับเข้าเทียบกับอัตราการรับสมัครก็ต่ำที่สุดครับ นั้นคืออยู่ที่ 8% เองครับ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากว่า Stanford เป็นสุดยอด MBA ที่อยู่ฝั่ง ตะวันตกของสหรัฐ ในขณะที่สถาบันอื่นๆ นั้นจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกมากกว่า ทำให้บัณฑิตของ Stanford เป็นที่ขวนขวายและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก อีกทั้ง Stanford เองก็ตั้งอยู่ในแถบ Silicon Valley ทำให้เกิดข้อได้เปรียบเหนือสถาบันอื่นๆ

            อันดับเจ็ดได้แก่ Columbia ซึ่งขึ้นมาจากอันดับสิบเมื่อปีที่แล้ว โดยที่จุดแข็งของ Columbia อยู่ที่ด้านการเงินและความใกล้ชิดกับ Wall Street อันดับแปดได้แก่ Duke (Fuqua) ซึ่งมีความน่า สนใจตรงที่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มีสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับจำนวนคณาจารย์ที่เขามีอยู่ อันดับเก้าได้แก่ MIT (Sloan) ซึ่งตกมาจากอันดับเจ็ดเมื่อปีที่แล้ว โดยจุดแข็งของ MIT คือเรื่องของตัวเลขและด้านการเป็นผู้ประกอบการครับ อันดับสิบได้แก่ UC – Berkeley (Haas) ซึ่งเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของ อเมริกา  ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ใกล้กับ Silicon Valley เช่นเดียวกับ Stanford ครับ

            ท่านผู้อ่านที่สนใจก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บของทาง Business Week ได้นะครับ นอกจากการจัดลำดับของสุดยอด MBA ในอเมริกาแล้ว เขายังจัดสุดยอด MBA นอกอเมริกาด้วย แต่จากการดูสถาบันการศึกษานอกอเมริกาที่ได้ลำดับต่างๆ แล้วจะพบว่าทาง Business Week จะมุ่งเน้นแต่สถาบันการศึกษาในแคนาดาและยุโรปเป็นหลักครับ จะไม่เห็นสถาบันการศึกษาจากเอเชียหรือออสเตรเลียเลยครับ

            ข้อมูลที่ทาง Business Week จัดมาเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยในการเลือกที่ ศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสถาบันการศึกษาทางด้าน MBA ในไทยด้วย เพื่อที่จะได้เป็น  Benchmark ในการศึกษาและเรียนรู้ครับ