25 December 2008

ใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกทีแล้วนะครับ และสังเกตไหมครับว่าถึงช่วงปีใหม่ทีไร หลายๆ คนก็มักจะตั้งความหวังหรือความฝันสำหรับปีใหม่ไว้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะมนตร์ของช่วงปีใหม่หรือเป็นเพราะเหตุผลทางจิตวิทยา พอถึงช่วงสิ้นปีทีไร เราก็มักจะตั้งใจหรือมุ่งมั่นในการทำสิ่งใหม่ๆ สำหรับปีใหม่เสมอครับ ผมเองก็เป็นมาหลายปีแล้วครับ อย่างเช่นปีใหม่นี้ก็ตั้งใจว่าจะรวบรวมบรรดาบทความที่เขียนไว้ตามแหล่งต่างๆ (ปัจจุบันมีอยู่ประมาณหกร้อยกว่าบทความแล้วครับ) มาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ หรือ การทำวิจัยในเรื่องที่อยากจะทำ หรือ การลดความอ้วนให้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ในปีใหม่นั้น พอถึงเวลาจริงๆ ก็มักจะไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากความขี้เกียจ หรือ มีงานประจำ หรือ งานเร่งด่วน อย่างอื่นเข้ามาขวางเสียก่อน ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านก็ประสบปัญหาเดียวกับผม ดังนั้นคำถามที่เราควรจะมาช่วยกันพิจารณาแก้ไข คือทำอย่างไร ถึงจะทำให้ความฝันหรือความตั้งใจที่เราตั้งไว้สำหรับปีหน้าเป็นจริงให้ได้

            ผมเองก็ลองนั่งคิดๆ ดูว่าจะทำอย่างไรให้ฝันที่ตั้งใจไว้ในช่วงปีใหม่เป็นจริงให้ได้ ก็พอได้ข้อสรุปหรือแนวทางคร่าวๆ ได้ที่อยากจะแบ่งปันกับท่านผู้อ่านครับ ประการแรกคือเราจะต้องรู้จักตัวเราเองให้ดีก่อนครับ หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Self-Awareness ผมพบว่าพวกเราหลายๆ ครั้งทำงานหรือดำรงชีวิต อยู่โดยยังไม่รู้จักตนเองอย่างดีพอ ทั้งความต้องการของตนเอง ทั้งความสามารถหรือศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ ทั้งสิ่งที่ตนเองต้องการหรืออยากจะเป็นในอนาคต การจะตั้งความฝันหรือความหวังใดๆ ในช่วงปีใหม่และอยากจะให้ความฝันนั้นสัมฤทธิ์ผลจริงๆ ได้นั้นผมมองว่าควรจะเริ่มต้นจากการที่เราควรจะทำความรู้จักกับตนเองให้เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้จริงๆ เสียก่อน มิฉะนั้นความหวังหรือความฝันที่ตั้งไว้ ก็จะเป็นความฝันอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการตั้งความฝันในวันปีใหม่ โดยขาดการพิจารณาถึงพื้นฐานความพร้อม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือสามารถจริงๆ

            เมื่อเรารู้จักตนเองดีพอแล้ว และความฝันที่ตั้งไว้ก็สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับตัวตนจริงๆ ของเรา การจะทำให้ฝันเป็นจริงได้นั้นความมุ่งมั่นและมุ่งเน้นก็เป้นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อครับ เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว เราจะมีโอกาสหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องให้ทำมากมาย และโอกาสหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความเย้ายวนใจทั้งสิ้น ดังนั้นคำๆ หนึ่งที่เราควรจะนึกถึงคือคำว่า Trade-Off หรือการเลือกที่จะไม่ทำอะไร หลักการของผมอาจจะดูแปลกนะครับ นั้นคือแทนที่จะเลือกว่าจะทำอะไร เราสามารถมองได้อีกมุมหนึ่งแทน นั้นคือเลือกที่จะไม่ทำอะไร เนื่องจากเราไม่สามารถทำทุกอย่างไร ดังนั้นอะไรคือสิ่งที่เราจะไม่ทำ ซึ่งเมื่อเราตัดสิ่งที่จะไม่ทำออกไปได้แล้ว ก็จะเหลือแต่สิ่งที่เราควรจะทำหรือมุ่งเน้น (Focus) จริงๆ และสิ่งที่เราจะทำหรือมุ่งเน้นนั้นก็คือการเดินตามความฝันหรือความหวังที่เราได้ตั้งไว้ช่วงปีใหม่

            ถ้าจะเปรียบสิ่งที่เราหวังหรือฝันไว้ในปีใหม่กับการวางแผนและบริหารองค์กรนั้น ความหวังหรือฝันที่เราอยากจะทำนั้นก็เปรียบเสมือนเป็น Strategic Initiatives ที่องค์กรจะพัฒนาหรือทำให้เกิดขึ้นมา ซึ่งปัญหาที่องค์กรประสบเหมือนกันก็คือองค์กรมักจะพบความยากลำบากในการนำ Strategic Initiatives นั้นไปทำให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากบรรดาผู้บริหารต่างๆ มัวแต่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นแต่งานประจำที่ทำ เป็นปกติ พอกลับมาที่ชีวิตของเราๆ ท่านๆ พอเราตั้งความหวังหรือความฝันในช่วงปีใหม่ไว้ แต่พอปฏิทินก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราก็กลับไปพบเจองานประจำ หรือ สิ่งที่เราต้องทำในชีวิตประจำวัน ทำให้เราไม่มีเวลา กำลังใจ หรือ พลังงานเหลืออยู่สำหรับการทำตามความหวังหรือความฝันที่เราตั้งไว้ในช่วงปีใหม่ ดังนั้นเช่นเดียวกับการบริหารองค์กรครับ เราเองก็ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างงานประจำหรือกิจกรรมประจำที่เราต้องทำให้ชีวิตประจำวันกับความหวังหรือความฝันที่เราตั้งไว้ในช่วงปีใหม่ เพื่อที่เราจะสามารถมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความหวังและความฝันของเราจริงๆ

            ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของแรงจูงใจครับ สาเหตุสำคัญที่หลายๆ ครั้งเราไม่ได้มุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญกับความหวังหรือความฝันเท่าไร เนื่องจากเราขาดแรงจูงใจที่จะทำตามความฝันดังกล่าว จริงอยู่ที่ถ้าเราสามารถทำตามความฝันหรือความหวังได้ สิ่งจูงใจที่เราจะได้รับคือความภาคภูมิใจ ความดีใจ ความรู้สึกที่ประสบความสำเร็จ แต่สิ่งจูงใจภายในเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก และผลในการจูงใจนั้นมักจะไม่เท่ากับสิ่งจูงใจภายนอก ความสำเร็จของการดำเนินการตามความฝันหรือความหวังที่ตั้งไว้ตอนปีใหม่นั้น ผมมองว่าเรื่องของสิ่งจูงใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ท่านผู้อ่านได้เคยตั้งสิ่งจูงใจหรือล่อใจตัวท่านเองไว้บ้างหรือไม่ ว่าถ้าสามารถทำตามความหวังและความฝันได้สำเร็จนั้น อะไรคือสิ่งที่ท่านจะได้รับเป็นแรงจูงใจ โดยเฉพาะเป็นสิ่งจูงใจที่สามารถจับต้องได้อย่างชัดเจน

            ฉบับสุดท้ายก่อนสิ้นปีก็ขอฝากแนวคิดในการทำให้ความฝันในช่วงปีใหม่เป็นจริงนะครับ และขออวยพรปีใหม่และขอให้ความหวัง ความฝันในช่วงปีใหม่นี้ของท่านผู้อ่านทุกท่านบรรลุผลตามที่หวังไว้นะครับ