photo by Health Kapook

2 September 2007

เนื้อหาในสัปดาห์นี้ยังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ในเรื่องของบรรยากาศในการทำงานที่เป็นพิษนะครับ ซึ่งสาเหตุสำคัญประการแรกที่ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานเป็นพิษก็มาจากตัวเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชานั้นแหละครับ ซึ่งถ้าองค์กรไหนมีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นพิษแล้ว ตัวบุคลากรในองค์กรก็มักจะขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งสุดท้ายแล้วย่อมส่งผลเสียต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กรเอง สัปดาห์ที่แล้วเราได้เริ่มต้นจากคุณลักษณะบางประการของผู้นำที่จะทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นพิษในการทำงาน สัปดาห์นี้เรามาดูคุณลักษณะอื่นๆ นะครับ แล้วท่านอาจจะพบว่าผู้นำที่ชอบสร้างบรรยากาศที่เป็นพิษนั้นอาจจะเป็นตัวท่านเองก็ได้ครับ

ปัญหาของผู้นำที่ชอบสร้างบรรยากาศที่เป็นพิษนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ตัวผู้นำหลายๆ ท่านขาดทักษะหรือขาดการพัฒนาทักษะในด้านเกี่ยวกับการบริหารคน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของคนที่เป็นผู้นำทุกคนนะครับ เราจะพบผู้นำหลายๆ ท่านที่ไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นนายช่าง วิศวกร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ทหาร นักวิชาการ ครู ฯลฯ โดยที่ท่านเหล่านั้นไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องของทักษะการบริหารแต่เพียงใด โดยเฉพาะทักษะในการบริหารคน ถึงแม้ทักษะของความเป็นผู้นำหลายๆ อย่างจะสามารถได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือ การอ่านหนังสือ แต่เราจะพบเลยครับว่าทักษะที่สำคัญที่สุดคือทักษะเรื่องของคน นั้นต้องได้รับการพัฒนาทั้งหลักการและประสบการณ์ควบคู่กันไป

ผู้บริหารบางท่านมีความสามารถที่เชี่ยวชาญและเอกอุในวิชาชีพของท่าน แต่พอขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ก็เนื่องจากการขาดความสามารถหรือการไม่สนใจต่อทักษะในการบริหารคนนั้นเองครับ ผู้บริหารเหล่านี้มักจะสร้างความปวดหัวและปั่นป่วนให้กับลูกน้องได้เสมอครับ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถที่จะตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ หรือ ความใจโลเล ในการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของสิ่งที่ได้ตัดสินใจไป หรือ การให้ลูกน้องวิเคราะห์และหาข้อมูลมาให้อย่างดีแล้ว แต่กลับไม่เคยใช้ข้อมูลที่ลูกน้องเสนอมา

ในขณะเดียวกันผู้นำเหล่านี้บางท่านก็ชอบเข้าไปจู้จี้จุกจิก ดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิดเกินเหตุ ในแบบที่ฝรั่งเรียกว่า micro management หรือผู้นำที่ชอบที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของทุกอย่าง การตัดสินใจในทุกๆ สิ่งต้องผ่านตัวผู้นำ สุดท้ายงานก็ไม่เสร็จ ผู้นำก็เหนื่อย และลูกน้องก็ขาดความมั่นใจในการเสนอสิ่งใหม่ๆ หรือ การตัดสินใจด้วยตัวเอง

ผู้นำอีกประเภทที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นพิษก็คือผู้นำที่ชอบทรยศครับ ซึ่งผู้นำประเภทนี้ทั้งทำให้ลูกน้องขาดความไว้วางใจ และทำให้ลูกน้องต้องเจ็บปวดใจ การทรยศของผู้นำนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบครับ ที่พบบ่อยๆ ก็คือผู้นำที่ความประพฤติไม่ตรงกับสิ่งที่พูดครับ ผู้นำบางท่านจะชอบบอกลูกน้องว่าตัวเองใช้นโยบายเปิดประตู พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน ลูกน้องทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยได้อย่างเปิดอก แต่พอลูกน้องเข้าไปคุยแล้วกลับนำเอาสิ่งที่ลูกน้องไประบาย (โดยเฉพาะการระบายความคับข้องใจในการทำงานกับผู้อื่น) ไปบอกเล่าบุคคลอื่น ซึ่งก็ทำให้ลูกน้องเสียไปเลยครับ

นอกจากนี้การทรยศของผู้นำยังครอบคลุมการไม่ทำตามสิ่งที่ตนเองรับปากไว้ เช่น รับปากว่าจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง แต่พอถึงเวลาจริงๆ กลับไม่ทำตามที่รับปากไว้ ก็ถือเป็นการทรยศชนิดหนึ่งนะครับ หรือที่เราพบบ่อยๆ คือผู้นำที่ชอบเอาความคิดลูกน้องไปนำเสนอและบอกว่าเป็นความคิดตัวเอง โดยไม่ให้เครดิตลูกน้อง ก็ถือเป็นการทรยศทางความคิดต่อลูกน้องอีกเช่นเดียวกันครับ พวกผู้นำที่ชอบทรยศนั้น นอกจากจะทำให้บรรยากาศเป็นพิษแล้ว ความไว้วางใจที่ลูกน้องมีต่อผู้นำก็ลดน้อยลง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ดีด้วยครับ และแถมความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ยากที่จะสมานแล้วด้วยครับ

ผู้นำประเภทสุดท้ายคือผู้นำที่ขาดความฉลาดทางอารมณ์หรือ Emotional Intelligent ครับ นั้นคือพวกที่ไม่เข้าใจอารมณ์ หรือ ความรู้สึกของลูกน้องครับ เป็นพวกที่จะมองแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ แต่ไม่ค่อยสนว่าลูกน้องคิดอะไรอยู่ เนื่องจากมองว่าตัวเองเป็นเจ้านาย ทำไมต้องตามอารมณ์ลูกน้อง? ความเสียหายทีเกิดขึ้นมักจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ยอมรับรู้และตระหนักว่าอารมณ์และการกระทำของตนเองจะส่งผลต่อลูกน้องอย่างไร ตามตำราวิชาการแล้วเขาบอกว่าผู้นำประเภทนี้ไม่สามารถแยกระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ครับ ผู้นำเหล่านี้จะไม่เข้าใจว่าทำงานภาระทางครอบครัว หรือ ชีวิตส่วนตัวของลูกน้อง ถึงมีความสำคัญต่อลูกน้องมากกว่าการเข้ามาทำงานในวันหยุด ซึ่งถ้าเราเจอผู้นำประเภทนี้แล้ว ก็จะทำให้ความภักดีของลูกน้องลดลง รวมทั้งการลดความพยายามในการทำงานต่อผู้นำและองค์กร

ท่านผู้อ่านก็อย่าลืมสำรวจตนเองนะครับว่าเป็นผู้นำที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นพิษในที่ทำงานหรือไม่? และต้องเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาในช่วงสองสัปดาห์นี้นำมาจากหนังสือขายดีเมื่อหลายปีก่อนของ Peter Frost ชื่อ Toxic Emotions at Work นะครับ