23 October 2005

เนื้อหาในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วในเรื่องของรีโมตคอนทรอลซีอีโอ ที่ผู้บริหารสูงสุดจำกัดเวลาในการเข้าไปนั่งทำงานเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งวัน โดยผู้บริหารท่านนี้ชื่อ Stephen McDonnell เป็นเจ้าของและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ขายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ที่ปลอดสารพิษ (Organic and Natural Meat Company) ชื่อ Applegate Farms ในสหรัฐอเมริกา และบริษัทนี้ก็มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจมาก ทำให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจว่าทำไมบริษัทที่ผู้บริหารสูงสุดเข้ามาทำงานเพียงแค่อาทิตย์ละวันถึงยังเติบโตและประสบความสำเร็จอยู่ได้

            จริงแล้วไม่ใช่แค่ตัวซีอีโอคนเดียวนะครับ บริษัทนี้มีผู้บริหารสูงสุดอยู่สี่คน มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาทำงานทุกวัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาศัยอยู่ห่างไกลออกไปและเข้ามาที่บริษัทประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์ต่อครั้ง ในขณะเดียวกันผู้จัดการฝ่ายขายอาศัยอยู่ในคนละรัฐกับตัวที่ตั้งของบริษัท เนื่องจากจะได้อยู่ใกล้กับครอบครัว ดูแล้วน่าแปลกใจมากนะครับ ส่วนผู้ที่เข้ามาที่ทำงานทุกวันเป็น COO (Chief Operating Officer) ที่ดูแลในเรื่องของงานทั่วๆ ไป และการตัดสินใจปกติ เวลาผู้จัดการฝ่ายต่างๆ จะคุยกับซีอีโอ ก็ใช้วิธีโทรศัพท์คุยกันเป็นหลัก หลังจากนั้นบรรดาผู้จัดการฝ่ายก็จะจดบันทึกในสิ่งที่ได้คุยกัน และส่งอีเมลมาให้ซีอีโอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุยกันในเรื่องเดียวกัน

            อย่างที่เรียนไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าบริษัทนี้ถึงแม้จะเป็นบริษัทขนาดกลางและเล็ก แต่สิ่งที่โดดเด่นคือระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ตัวซีอีโอ ไม่จำเป็นต้องเข้าบริษัทแต่ก็จะทราบข้อมูลทุกอย่างในบริษัทชนิดเกือบจะทันทีทันใด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยอดขายต่อสัปดาห์แยกตามพนักงานและลูกค้า การเคลื่อนไหวของยอดสินค้าคงเหลือต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ที่บริษัทยังมีระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Metrix ที่พนักงานทุกคนจะต้องใช้เวลา 10 – 15 นาทีต่อสัปดาห์ในการให้คะแนนตนเองและลูกน้องโดยตรง ด้วยคะแนนหนึ่งถึงห้า ในงานทุกอย่างที่บุคคลผู้นั้นรับผิดชอบ เช่นพนักงานประจำคลังสินค้า จะถูกให้คะแนนในเรื่องของความผิดพลาด ถูกต้องในการหยิบสินค้า พนักงานขายจะถูกให้คะแนนโดยดูจากยอดขายเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์ ซีอีโอจะเห็นข้อมูลนี้ทุกสัปดาห์และจะคอยอีเมลหรือให้ความเห็นในการปรับปรุงการทำงาน ซึ่งตัวซีอีโอเองเขามองว่าเขากำลังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทของเขาเอง

            ทีนี้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ตัวซีอีโอก็จะเข้าไปบริษัท โดยสิ่งที่ทำหลักๆ ในวันนั้นคือการประชุมร่วมกันผู้บริหารทุกสาย โดยยังมีประเด็นน่าสนใจอีกนะครับว่าประชุมวันละสองครั้งๆ ละ 10-15 นาทีเท่านั้นเอง แถมเป็นการยืนประชุมอีกต่างหาก (ประชุมอย่างเดียวจริงๆ ครับ ไม่เหมือนในบ้านเรา ประชุมทีเหมือนนั่งแช่กันนานๆ แถมมีกาแฟและอาหารว่างเสริฟอีกต่างหาก) การประชุมลักษณะนี้ ซีอีโอเขาเรียกว่า The Huddle เหมือนการประชุมในการเล่นอเมริกันฟุตบอล และการประชุมในลักษณะนี้วัตถุประสงค์นั้นไม่ใช่เพื่อให้ได้ข้อมูลหรอกนะครับ แต่เพื่อให้ซีอีโอได้รับทราบความรู้สึกและทัศนคติของลูกน้องต่อประเด็นต่างๆ (การพูดคุยในลักษณะเห็นหน้าตา จะทำให้ได้ข้อมูลมากกว่าการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว)

            พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทนี้ยังมีอายุที่น้อยอยู่ และไม่เคยทำงานที่อื่นมาก่อน ดังนั้นทุกคนจึงไม่เห็นชีวิตการทำงานแบบปกติว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นก็เลยไม่มีใครคัดค้านหรือแสดงอาการไม่เห็นด้วยต่อการที่ซีอีโอและผู้บริหารระดับสูงของตนไม่เข้ามาทำงาน แถมบรรดาพนักงานยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตัวซีอีโอเองเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก ดังนั้นทุกคนจึงเห็นเป็นเสียงเดียวเลยว่าถ้าตัวซีอีโอเข้ามาทำงานที่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนมากกว่าเดิม ซึ่งตัวของซีอีโอเองก็รู้ตัวเองดีนะครับ ซึ่งพนักงานที่บริษัทเขาก็สรรเสริญตัวซีอีโอว่าคงจะมีซีอีโอเพียงไม่กี่คนที่จะรู้จักและยอมรับตัวเองได้ขนาดนั้น (ท่านผู้อ่านลองสำรวจแถวๆ บริษัทท่านดูกันนะครับ)

            Stephen McDonnell ซึ่งเรียกตนเองว่าเป็น Remote Control CEO นั้นได้ให้คำแนะนำสำหรับบรรดาผู้บริหารสูงสุดท่านอื่นที่อยากจะทำตัวเหมือนเขา ในการบริหารองค์กรของตนเองจากที่บ้านไว้ดังนี้ครับ

            1) Visibility นั้นคือผู้บริหารระดับสูงทุกคนจะต้องสามารถเห็นข้อมูลสำคัญของบริษัทได้ตลอดเวลา และใช้การประชุมประจำสัปดาห์และเดือน โดยใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นจุดศูนย์กลางในการประชุม และมุ่งเน้นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหลัก

            2) Replication โดยจะต้องว่าจ้างและพัฒนาพนักงานให้สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลได้ในลักษณะเดียวกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งให้ความสำคัญกับข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ทั้งในแง่ของความถูกต้อง ตรงเวลา และการใช้งาน

            3) Consciousness จัดให้มีเวทีกลาง (ส่วนใหญ่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต) ในการให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและประเด็นปัญหาต่างๆ

            4) Weekly Meetings ใช้การประชุมประจำสัปดาห์ให้เป็นประโยชน์ พยายามโยงประเด็นสำคัญเข้าสู่การประชุมอย่าตัดสินใจเองเป็นหลัก มิฉะนั้นจะกลายเป็นMicromanagement

            5) Park the Ego ทำตัวและใจให้สบายว่าองค์กรของท่านไม่ต้องการตัวท่านในทุกสถานการณ์ ยิ่งถ้าเป็นแบบนั้นได้แสดงว่าท่านได้สร้างระบบในการบริหารที่ดี และมีทีมที่ดีแล้ว ซึ่งไม่ได้หมายความว่าองค์กรไม่ต้องการตัวผู้บริหารสูงสุดอีกต่อไปนะครับ เพียงแต่ต้องการตัวผู้บริหารสูงสุดสำหรับการมองไปในอนาคต

            เป็นอย่างไรบ้างครับหลักการของ Remote Contol CEO ลองนำไปปรับใช้กันบ้างก็ได้นะครับ