27 December 2003

ในโอกาสที่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุขในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ และในโอกาสที่จะขึ้นต้นปีใหม่นี้ ท่านผู้อ่านคิดว่าในปี 2547 นี้ อะไรจะเป็นแนวคิดหรือประเด็นทางด้านการจัดการที่น่าสนใจในปีใหม่นี้บ้างครับ? ผมได้มีโอกาสนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับนิสิต Executive MBA ของคณะบัญชี จุฬาฯ ที่ผมสอนอยู่ ก็ได้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและอยากจะมานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ลองพิจารณาดูนะครับ แนวคิดดังกล่าวคือในเรื่องของ Speed หรือเรื่องของความเร็ว ในช่วงหลังๆ ผมจะได้ยินผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจำนวนมากที่พูดกันถึงเรื่องความสำคัญของ Speed ต่อการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวก็ได้ แต่ปัจจัยหลักน่าจะมาจากในเรื่องของ Speed เป็นหลัก แต่คำว่า Speed ในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงความเร็วเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ต้องเป็นในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยครับ 

ในอดีตเราเชื่อกันว่าการได้เปรียบทางการแข่งขันมักจะเกิดขึ้นจากการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่แตกต่างให้กับลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน แต่ปัจจัยเพียงแค่ความแตกต่างหรือต้นทุนที่ต่ำก็ไม่เพียงพอแล้ว เนื่องจากในระดับความแตกต่างของคู่แข่งขันแต่ละรายลดน้อยลงไปทุกที ดังนั้นต่อให้ท่านนำเสนอสิ่งที่แตกต่างให้กับลูกค้าได้ อีกไม่นานคู่แข่งขันของท่านสามารถนำเสนอในสิ่งเดียวกัน แถมอาจจะมีความแปลกใหม่กว่าหรือราคาที่ต่ำกว่าของท่านก็ได้ หรือในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำนั้น พัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ทำให้คู่แข่งสามารถแสวงหาแนวทางที่จะทำให้ต้นทุนของเขาต่ำกว่าเราได้ ดังนั้นคำถามที่ผู้บริหารในปัจจุบันจะต้องถามตัวเองก็คือ ถ้าความแตกต่างและต้นทุนที่ต่ำไม่สามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้เราชนะคู่แข่งขันได้แล้ว องค์กรที่ต้องการจะประสบความสำเร็จควรจะทำอย่างไร? คำตอบต่อคำถามดังกล่าวผมมองว่าอยู่ที่เรื่องของ Speed เป็นหลักครับ ถ้าเราไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน หรือดำเนินงานด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าได้ เราก็ต้องอาศัยในเรื่องของ Speed เป็นหลักครับ โดย Speed ในที่นี้หมายถึงความเร็วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน จะต้องประกอบด้วยทั้งความสามารถที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน และมีความเร็วในการดำเนินงานที่รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน ท่านผู้อ่านลองนึกง่ายๆ ดูนะครับ ถ้าองค์กรหนึ่งสามารถนำเสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน (แต่มีข้อแม้นะครับว่าจะต้องออกมาในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วย) หรือสามารถที่จะให้บริการได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน หรือสามารถที่จะเกาะกุมประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เปิดขึ้นมาใหม่ได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน หรือสามารถผลิตสินค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน หรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน หรือสามารถตอบสนองต่อคำร้องขอของลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน ฯลฯ องค์กรดังกล่าวย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคู่แข่งขัน

ประโยชน์ของ Speed นั้นมีมากมายเต็มไปหมดครับ ทั้งในฐานะที่เป็นแนวทางในการสร้างความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่ง หรือ การทำให้ต้นทุนในด้านต่างๆ ขององค์กรลดน้อยลง หรือ การเข้าไปเกาะกุมโอกาสทางการแข่งขันที่เกิดขึ้น หรือ การหลบเลี่ยงจากข้อจำกัดที่เกิดขึ้น หรือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร หรือ การลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ หรือ แม้กระทั่งการเพิ่มราคาของสินค้าและบริการ เป็นต้น อย่างไรก็ดีใช่ว่าองค์กรที่ต้องการจะใช้ Speed จะสามารถทำได้เสมอนะครับ การที่องค์กรจะมุ่งเน้นในเรื่องของ Speed นั้นตัวองค์กรเองจะต้องมีความพร้อมพอสมควร โดยจะต้องเริ่มจากตัวผู้บริหารสูงสุดก่อนเสมอครับ ผู้บริหารสูงสุดจะต้องให้ความสำคัญกับ Speed อย่างชัดเจน โดยแนวคิดของ Speed จะต้องปรากฎอยู่ในทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรและสื่อสารให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับทราบ และไม่ใช่ว่าจะเขียนไว้เป็นคำสวยๆ ในวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่จะต้องมีการปรับองค์กรและวิธีการทำงานให้มุ่งเน้นในเรื่องของ Speed ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการโครงสร้างและกระบวนการในการทำงานให้มุ่งเน้นในเรื่องของ Speed โดยอาจจะเป็นการมององค์กรเป็นภาพรวมและเป็นกระบวนการมากกว่าเป็นเพียงแค่การมุ่งปรับปรุงทีละฝ่ายหรือทีละหน่วยงาน หรือแทนที่จะลงทุนเพื่อลดต้นทุน องค์กรควรที่จะลงทุนเพื่อลดเวลาในการทำงานและให้บริการ หรือการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์มากกว่าการเป็นเพียงแค่ข้อมูลเพียงอย่างเดียว หรือการปรับเปลี่ยนวิธีในการวัดและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรให้มุ่งเน้นในเรื่องของเวลามากขึ้น เป็นต้น

เป็นอย่างไรบ้างครับ Speed กับการได้เปรียบทางการแข่งขัน ผมเชื่อว่าในอนาคตเรื่องของ Speed จะทวีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรมากขึ้น แต่การที่จะสร้างองค์กรของท่านให้มุ่งเน้นในเรื่องของ Speed ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื้อหาในสัปดาห์นี้เป็นเพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นเท่านั้นครับ หวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำเอาความสำคัญของ Speed ไปปรับใช้ให้เกิดผลสำเร็จในองค์กรท่านให้ได้ผลนะครับ แล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ