10 January 2003

ในรอบปีที่ผ่านมาท่านผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านหนังสือทางด้านการจัดการจากต่างประเทศบ้างไหมครับ? มีหนังสือออกใหม่ในช่วงปีที่แล้วที่น่าสนใจหลายเล่มทีเดียว และเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาทางหน่วยงานต่างๆ ของต่างประเทศก็ได้มีการจัดลำดับหนังสือทางด้านการจัดการในปี 45 ทั้งจากยอดขายและจากความโดนใจ ซึ่งพอได้ดูรายชื่อหนังสือด้านการจัดการที่ออกมาในปี 45 ที่ถูกเลือกจากหน่วยงานต่างๆ แล้วก็ทำให้เห็นแนวโน้มบางประการที่น่าสนใจในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งคงจะเป็นแนวโน้มต่อไปในปีนี้ด้วย เรามาเริ่มต้นด้วยการดูรายชื่อหนังสือที่ได้รับการจัดอันดับก่อนดีกว่าครับ เริ่มต้นจากรายขายหนังสืออันดับหนึ่งทางอินเตอร์เน็ตคือ Amazon.comที่ได้มีการจัดอันดับทั้งจากยอดขายในปีที่ผ่านมาและจากการจัดลำดับของบรรณาธิการของAmazon เอง โดยหนังสือด้านการจัดการที่มียอดขายสูงสุดห้าอันดับแรกของ Amazon ได้แก่ Execution, Primal Leadership, Conquer the Crash, The Ultimate Safe Money Guide, และ The Five Dysfunctions of a Team ส่วนหนังสือทางด้านการจัดการที่เหล่าบรรณาธิการของ Amazon ยกให้เป็นสุดยอดหนังสือด้านการจัดการของปีที่แล้วห้าลำดับแรกประกอบด้วย Take on the Street, Leading Quietly, Who Says Elephants Can’t Dance?, The Heart of Change, และ Execution

หันมาดูคู่แข่งทางอินเตอร์เน็ตที่สำคัญของ Amazon บ้างทาง Barnes&Noble.com ได้จัดลำดับหนังสือด้านการจัดการในปีที่แล้วออกมาเหมือนกัน โดยแบ่งเป็นทั้งประเภทขายดีและประเภทโดนใจบรรณาธิการเช่นเดียวกับของ Amazon ลำดับของหนังสือด้านธุรกิจที่ขายดีที่สุดห้าอันดับแรกของ Barnes&Noble ได้แก่ Who Moved My Cheese?, Rich Dad Poor Dad, From Good to Great, Leadership: Rudolp W. Giuliani, และ Fish! ส่วนหนังสือในดวงใจของกลุ่มบรรณาธิการของ Barnes&Noble.com ประกอบด้วย Who Says Elephants Can’t Dance?, Leadership: Rudolp W. Giuliani, Primal Leadership, The Heart of Change, Execution, และ The Strategy Machine เป็นอย่างบ้างครับดูรายชื่อของผู้ขายหนังสือรายใหญ่แล้ว จะเห็นว่ารายชื่อหนังสือขายดีของทั้งสองสำนักจะค่อนข้างแตกต่างกัน โดยหนังสือขายดีของ Barnes&Noble จะเป็นหนังสือที่ออกมานานพอสมควร แต่รายชื่อหนังสือขายดีของ Amazon นั้นจะเป็นหนังสือใหม่ที่ออกมาในปีที่แล้วมากกว่า

ที่นี้ลองมาลำดับรายชื่อสุดยอดหนังสือด้านการจัดการของวารสารทางธุรกิจต่างๆ บ้าง เริ่มจาก Business Week ซึ่งสำรวจจากร้านขายหนังสือกว่า 1,000 แห่งทั่วอเมริกา โดยรายชื่อหนังสือขายดีเมื่อตอนสิ้นปีของ Business ในห้าอันดับแรกประกอบด้วย Leadership: Rudolp W. Giuliani, Who Says Elephants Can’t Dance?, Good to Great, Execution, และ Take on the Street ส่วนวารสาร Economist ได้เลือกสุดยอดหนังสือด้านการจัดการในปีที่แล้วออกมาเพียงเล่มเดียวชื่อ What Management Is: How it Works and Why it’s Everyone Business สำหรับวารสาร Strategy + Business ซึ่งเป็นวารสารออกแนววิชาการมากกว่า Business Week หรือEconomist ก็ได้มีการจัดลำดับเหมือนกัน โดย Strategy + Business ได้จัดสุดยอดหนังสือด้านการจัดการไว้หลายเล่มในหลายศาสตร์ เล่มที่คุ้นเคยและเคยเห็นในไทยประกอบด้วย The Art of Profitability, Business: The Ultimate Resource, Execution, Geeks and Geezers, George Soros on Globalization, The Heart of Change, และ Primal Leadership เป็นต้น

ดูจากรายชื่อของสุดยอดหนังสือทางด้านการจัดการในปีที่แล้วที่ถูกจัดโดยทั้งจากร้านขายหนังสือและวารสารทางธุรกิจต่างๆ แล้วจะเห็นว่าแนวโน้มหนังสือที่ขายดีและเป็นที่นิยมในปีที่ผ่านมาเป็นหนังสือที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันเป็นหลัก หนังสือที่โดดเด่นและปรากฎอยู่ในโพยของหลายๆ สำนักไม่ว่าจะเป็น Execution, The Heart of Change, Primal Leadership, Leadership: Rudolp W. Giuliani, หรือ Who Says Elephants Can’t Dance? จะมีลักษณะที่เหมือนกันบางประการ ประการแรกในรายชื่อหนังสือยอดนิยมเหล่านี้มีอยู่ถึงสามเล่มที่เขียนโดยผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาครัฐ โดยเล่มแรกที่รู้สึกจะได้รับการยกย่องจากทุกค่ายคือ Execution ที่เขียนโดย Larry Bossidy และคณะ Larry Bossidy เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของ GE และในปัจจุบันเป็นผู้บริหารสูงสุดของ Honeywell ดังนั้นเลยไม่ค่อยน่าแปลกใจว่าหลักการหลายๆ ประการจากหนังสือเล่มนี้มีส่วนคล้ายกับหลักการในการบริหารของ Jack Welch หนังสือเล่มนี้ Larry Bossidy มุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานให้เกิดผลจริงๆ รวมทั้งแนวทางหลักๆ ในการบริหารองค์กรให้เกิดผลที่ชัดเจนและจับต้องได้ ตัวผมเองก็ค่อนข้างชื่นชอบหนังสือเล่มนี้พอสมควร หลักการหลายๆ ข้อจากหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมไม่ได้อยู่ในรูปของข้อแนะทางทฤษฎีเท่านั้น

หนังสืออีกเล่มที่เขียนโดยอดีตผู้บริหารสูงสุดที่กำลังฮือฮาในบ้านเราคือ Who Says Elephants Can’t Dance?: Inside IBM’s Historic Turnaround เขียนโดยอดีตผู้บริหารสูงสุดของIBM คือ Louis V. Gerstner Jr. ซึ่งเป็นผู้พลิกฟื้น IBM จากยักษ์หลับที่กำลังเพลี่ยงพล้ำในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นผู้นำในการให้บริการอย่างครบวงจรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน Gerstner ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นชีวประวัติของตนเองแต่เป็นเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่เคยหลงทางมาในอดีต และสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถกลับมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ดังเดิม Gerstner กล่าวไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารในทุกระดับขององค์กรที่ต้องการที่จะเข้าใจประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ง Gerstner ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ส่วนอีกเล่มหนึ่งที่เขียนโดยอดีตนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กคือ Leadership: Rudolp W. Giuliani ซึ่งคิดว่าท่านผู้อ่านคงจะจำเขาได้ที่เป็นนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กในสมัยที่เกิดเหตุการณ์ 11 กันยายน หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอถึงลักษณะของภาวะผู้นำของตนเองที่ถูกสร้างและสะสมมาอย่างยาวนาน และลักษณะผู้นำของเขานี้เองที่สามารถนำนครนิวยอร์กฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญกรรม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการดูแลให้เมืองทั้งเมืองสามารถผ่านวิกฤตอันเลวร้ายในช่วง 11 กันยนไปได้

สัปดาห์นี้เนื้อที่หมดแล้วครับ เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเรากลับมาต่อกับข้อคิดที่น่าสนใจจากรายชื่อหนังสือการจัดการในปีที่แล้วกันครับ